2014-01-20
Hej kära kusiner och barn!
Jag vill upplysa om att hemsidan uppdaterats med bilder och text om Karin, Josef och Västervik. Har någon mer material är jag tacksam. Bilder och text om Gunnar och Margareta kommer senare. Jag har fått en uppdaterad släktlista från Karen som jag kompletterat med vad jag känner till och som ändrat i texterna om Josef.
Om kusinträff och Bosses 90-årsdag finns det ett intresse att slå ihop dem. Servicehuset där Bosse och Majbritt bor numera är beredda att ta emot oss för samkväm och lunch för en billig penning om vi nöjer oss med vad övriga boende får. Vegetarisk kost kan ordnas om det meddelas i god tid. Om ni alla tycker det är det bästa borde det bokas 3 veckor innan. Finns andra idéer? Ska vi ta det på dagen den 10 juli eller annan dag? Det finns en tanke att begränsa det till kusinerna, syskonbarnen, utan andra för att vi ska hinna ta igen det förlupna tiden. En annan tanke är att ta med respektive. En tredje att ta med barn och barnbarn också. Vad tycks?
Synpunkter på hemsidan www.kolmilan.eu/josef&elsa.html är ytterst välkomna. Apropå den är det kanske dags att ha en egen adress. Det kan kosta 500 kr första året och 220 kr årligen därefter på www.one.com–där den nuvarande ligger. Vad skulle den i så fall heta. Testa på www.one.com om namnet är ledigt. Slutbokstäverna kostar lite olika men obetydligt.
Vill du diskutera detta allmänt”svara alla”.