2016-03-08

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Den 18 november förra året var kusin Barbro och kusin Inger med make hos mig och presenterade många gamla fotografier från Josefs uppväxt som det inte gick att sätta namn på (se bilder). Det gjorde mig intresserad av Josefs fastrar, deras makar och hans kusiner som sannolikt förekommer på fotografierna. Nu har jag tittat i kyrkböckerna och de flyttar runt i sydvästra Skåne men hamnar alla till slut i Malmö och Limhamn. Kersti bor på slutet alldeles nära Josefs barndomshus och Karna med hela sin familj förvinner, kanske till Boston i USA 1890. Elna blir 98 år gammal och lever ända till 1951 i Limhamn

www.josefochelsa.se/kommentarer.html

Jag har inte kunnat koncentrera mig på brevläsning i vinter men jag hoppas det kan bli av senare. Efter en Islandsresa i höstas har jag fängslats av nobelpristagaren Halldór Laxness och har läst flera av hans böcker om livet på Island under vikingatiden, under 1700-talet och 1900-talet. Det är nyheter för mig och mycket annorlunda än jag tror det var i Sverige.

Det har rört sig på kontot

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 20 december:....................................... 3234 kr

Intäkter
2015-12-23 från Barbro............................................120 kr
2016-01-04 från Sascha............................................120 kr
2016-01-18 från Sten Mu Yu...................................120 kr
2016-01-20 från Inger...............................................120 kr

Kostnader
2016-03-04 avgift för graven och blommor..............841 kr

Behållning 8 mars:................................................. 2874 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör