2019-02-17

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Nu gäller det Abbo Nisse. Vem är nu det? Det är Josefs tio år yngre bror som har varit försummad hittintills men blivit intressant i och med att jag tittar igenom brevhögen, jag fått anförtrodd, inför flyttningen nu den 18 mars. Han läste in en jur.kand.-examen i Lund och slutade som polischef i Vetlanda. I fyra brev ger han en fin inblick i julfirandet i familjen och den kalla vintern i Skåne år 1923. Han är väldigt personlig och det är som att träffa honom att läsa hans brev. Rekommenderas!

Kassan har nu blivit åderlåten och jag funderar på hur det ska bli i fortsättningen. Begravningsplatsen och webbhotellet höjer sina avgifter och ska vi då minska utsmyckningen av graven eller höja den gemensamt överenskomna avgiften från 120 kr/år till något mer eller hoppas på generösa frivilliga extrabidrag.
Jag har gjort en överslagsberäkning och kommit fram till att fram till år 2026 kommer det att fattas 8158 kr med befintliga överenskommelser och troliga utgifter. Två av er har redan betalat till 2026 och tre till 2023. De som nu betalar 120 kr per år skulle behöva betala 250 kr per år och de som betalat redan långt i förskott kunde lägga till 130 kr/år.
Skulle vi avstå från gravblommor helt skulle det bara fattas 500 kr på 7 år och avgiften bara behöva höjas till 200 kr/år för att det vara hållbart ännu längre. Skulle vi avstå från gravplatsen och bara betala webbhotellet borde det räcka med 60 kr/år. Ja, ja! Vi har ett år på oss att bestämma oss.
För en mer detaljerad redovisning klicka här

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 10 oktober:............................ 3397 kr

Intäkter
28 november från Inger............................ 120 kr
25 januari från Sten ..................................120 kr

Kostnader
20 december webbhotellet one.com ..........469 kr
11 februari höstljung................................. 132 kr
11 februari gravavgift med blommor ........932 kr

Behållning 16 februari:........................... 2104 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla” i ebrevet!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör