2020-03-24

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Jag har gjort en framstöt för att klara ut varför Elsas bror Cyrus inte hittats i den svenska folkbokföringen trots många brev som visat att han varit i Sverige. I Finland finns en öppen folkbokföring som inte kostar något leta i men det blir problem. Dels är sekretessgränsen 100 år och i många församlingar slutar redovisning omkring år 1860. Dels har Finland upplevt så många förstörande krig så bokföringen har förstörts eller brunnit upp. Cyrus bodde ju länge i Finland. Han arbetade i Helsingfors och hade ett apotek i Bromarf på sydkusten mot Viborg. Hittills har jag inte hittat några spår men i höstas fick jag kontakt med förbundssekreteraren i Finska Metodistförbundet och hon har engagerat sig. Jag hoppas att jag ska kunna få reda på om han föddes i Sverige eller Finland. Enligt brev från honom gjorde han finsk militär mönstring i under Uppsalastudierna vilket väl tyder på att han var finsk medborgare.
Jag har i alla fall kunnat undersöka kyrkböcker i Gamlakarleby (Kokkola) 1883, -84, -85 och -86, för inflyttade och utflyttade men dessvärre hittade jag inte familjen. Kanske bokförde man inte metodister på den tiden. I Sverige bokfördes de då på den tiden som främmande trosbekännare tillsammans med judarna.
Jag funderar på om jag ska gå med i finska släktforskningsföreningen för att komma längre. Men det kostar 27 Euro första året och sedan 17 Euro per år. är det så viktigt?

Förfrågan om gravkostnader medförde att kontot fylldes på ordentligt så framtiden ser ljus ut. Den okända intäkten i förra brevet kom från Barbro

Sedan sist har Magnus rapporterat från ett besök i S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm. Den kyrkan invigdes av vår Karl Johan Lindborg och där fick han sin utbildning från Bagarmästare till Metodistpredikant. Som tur var annars hade han säkert inte rest till Malmö för att predika i metodistkyrkan där och då hade Josef och Elsa inte träffats. Konsekvenserna hade blivit oöverskådliga. Rapporten nås via Elsa till Karl Johans sida där årtalet 1876 står i blått. Klicka där! Blir det svårt så försök med klicka här

Släkten har berikats med Li Xiao Yan. Det är min son Torbjörn som bildat familj med henne. Hon och hennes bakgrund presenteras på en sida kopplad till Torbjörn via mig eller klicka här.
Men vi har förlorat Magnus, som dog den 13 december förra året framför TV:n i sin länstol. Bättre död kan man väl inte önska sig.
Jag tänker fortfarande på att läsa mer av de gamla breven och referera det bästa ur dem. Men frimärkena, är de något värda? Det kunde väl vara en lämplig påfyllning av kassan. Jag har skrivit till en värderingman för att se vad han säger.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 14 oktober:............................2349 kr

Intäkter
15 oktober Dagmar...................................2000 kr
15 oktober Komplettering 7 år....................560 kr
16 oktober Cecilia....................................2000 kr
18 oktober Bengt.......................................400 kr
18 oktober Barbro .....................................200 kr
28 november Inger.....................................200 kr
30 december Barbro..................................200 kr
5 februari Sten...........................................200 kr

Kostnader
18 december Hemsidan One.com..............469 kr
12 februari Graven i Västervik..................595 kr

Behållning den 22 mars:.........................7045 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla” i ebrevet!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör