2014-12-28

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Det står still på släktfronten åtminstone vad denna sida beträffar. Det förra brevet från den 13 oktober medförde inga reaktioner så jag blev tvungen att kolla om det verkligen hade kommit ut. Min satsning på kyrkboksläsning är okommenterad och ett ”seminarium” i frågan som delar av min familj hade på kvällen före julafton tyder på att det är mer intressant att ta fram belysande delar av de gamlas brevkorrespondens än att lägga ut släkttrådar mot 1600-talet. Ett översiktligare släktträd efterfrågades också. Det kan ordnas på ancestry.se för 1000 kr per år men bättre vore väl om jag kunde komma på hur man gör men då missar man koordinering med andra släktträd där de berör varandra.

Idag har Josef sin 130:e födelsedag. Jag har ägnat lite tid åt att kartlägga hans släktförhållanden. Karen Goetz har ju antecknat i hennes släktträd att han hade tolv syskon varav endast 5 överlevde till vuxen ålder. Jag har hittat 10 syskon, när de föddes och dog och var. Karen har i höst tittat i gamla familjebiblar där det finns antecknat släktuppgifter och det stämmer i stort men några syskon fattas och kanske levde de bara några dagar och noterades inte. Syskonens dödsfall ska ha medfört att Josef satsade på läkarbanan.

Josefs föräldrar härstammade bägge från Skåne och flyttade som gifta i början runt om i Malmö och Limhamn. Nils Oskar kom från Önnarp åt Trelleborgshållet medan Augustas far kom från Fjelie församling i trakten runt Lund och Hälsingborg. Nils Oscar och Augusta möttes antagligen eftersom Augusta bodde med sina föräldrar i kvarteret Generalens hage i Malmö centrum och Nils Oscar flyttade in i kvarteret Väfveriet på andra sidan gatan 1879. Augustas pappa var trumslagare antagligen i det militära och sedan fiskare. På hemsidan finns några kartor från den tiden med flyttningskarusellen inritad. Gissningsvis arbetade de sedan bägge som fabriksarbetare på Kockums mekaniska verkstad som låg helt nära där de bodde. Augusta födde barn och Nils Oscar jobbade på, först som arbetare, sedan murare, sedan husägare och sist byggmästare enligt kyrkoböckerna.

Sedan tittade jag lite på Josefs och Elsas flyttningar i Sverige och barnens födelseplatser. De kyrkoboksbilderna finns redovisade på Josefs sida där en blå rad finns att klicka på.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 13 oktober: 4058 kr

Intäkter
2014-11-18 Sten .....................120 kr
2014-12-01 Inger för 2015......... 120 kr

Kostnader:
2014-12-08 hemsidan 344 kr

Behållning 28 december: 3954 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör