2015-02-27

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Om inte om vore så skulle vi aldrig blivit födda. Vad menar jag med det? Vilka förhållanden medförde att Elsa och Josef träffades och bildade familj? Kanske de två barn som föddes den 28 februari 1893 och 29 februari 1894 hade betydelse för det. De hette bägge Hanna Elisabeth och den första dog efter en vecka i kramper och den andra dog efter knappt åtta månader i "strypsjuka" (troligen var det difteri med äkta krupp). Till råga på eländet dog Samuel samma år sju år gammal. Alla var vår Josefs syskon och han var då 10 år gammal. Det medförde att han ville bli läkare för att bekämpa sådana sjukdomar. Detta skedde för 121 år sedan.

Familjen förlorade ytterligare två barn Sofia Carolina 1881 två månader gammal i lunginflammation och Ingeborg Katharina drygt två månader gammal i lungkatarr 1897. Kanske medförde detta att Josefs föräldrar gick över till metodismen enligt kyrkböckerna den 19 jan och 23 juni 1898. Därefter klarade sig deras barn betydligt bättre. Inget dog i alla fall. Om de inte hade gått över till metodismen hade de nog aldrig träffat metodistpastorn Karl Johan Lindborg som med vår Elsa kom till Limhamn då. Elsa hade då en dröm att gifta sig med en blond läkare vilket kanske fick barnen, nu huvudpersoner på vår internettplats, att hålla kontakten i fortsättningen.

Hur de höll kontakten och hur den geografiskt splittrade Lindborgska familjen kommunicerade i början av 1900-talet framgår av den brevkorrespondens som finns redovisad på hemsidan."Se nyinlagt 9 februari" eller här www.josefochelsa.se/brevkorrespondens.html . Skriv och berätta om ni tycker det duger eller om den ska utvecklas mer.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 20 januari:.................. 4074 kr

Intäkter
2015-01-22 Sten MY ......................125 kr

kostnader
2015-02-27 Graven.......................-841 kr

Behållning 27 februari:................. 3358 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör