2016-05-22

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Jag har börjat omarbeta en del sidor som har varit svårlästa. I början av släktsidans uppbyggnad lade jag tyngden på fotografier av kyrkbokssidor men som det påpekades blev det ibland obegripligt. När jag tittar på det nu igen så förstår jag det. Jag minns inte hur det hängde ihop och hur jag tänkte då. Det var mycket jag tog för givet. Texten var också osammanhängande. Men nu har jag tagit lärdom av erfarenheten och byggt om sidan som handlar om vår Elsas mor Ida Sofia från Madesjö och hennes liv fram till år 1881 då hon och familjen flyttade till Finland.

www.josefochelsa.se/idasofia.html

Ida Sofia var ung när hon gifte sig och det finns antecknat om tillstånd från Kungl. Majestät som Sveriges regering kallades på den tiden. Hon var 16 år och en vecka gammal men samtidigt har jag hittat uppgifter om att gränsen var 15 år då. Men jag missleddes av dagens diskussioner. I det här fallet var den maken Karl Johan som var för ung. Han borde ha varit 21 år då men det fattade en vecka. Efter flytt till Stockholm och första barnet knappt 18 år gammal flyttade paret till Sundsvall och Härnösand. Nästa barns födelse har jag letat förgäves efter. I kyrkböckerna finns bara ett före Finlandsflytten men enligt Karl Johans självbiografi var det två barn som flyttade.

Ingenting har rört sig på kontot

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 8 mars:............................................ 2874 kr

Behållning 22 maj:............................................ 2874 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör