2018-10-10

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Första nyheten rör mig själv. Jag har fått en lägenhet i Rannebergen i södra kanten av Vättlefjäll. För den som undrar ligger de en halvtimme nordost om Göteborgs tätort. Jag hoppas det ska bli lyckat. Det blir en fantastisk utsikt från lägenhetens bägge ändar och badsjöar på nära håll.

Det var spännande att se perioden juli 2017-juni 2018 med besöksstatistik. Man hittar statistiken nedanför förteckningen över släktbreven. Nu har antalet besök fördubblats till snudd på 5000 st. och det syns att det blir flera höga toppar straxt efter släktbrevet annonserats med epost. Det känns bra att mina ansträngningar leder till ett synligt resultat.

Det verkar trögt att läsa breven som jag har i lådorna. Jag får väl ta med dem till Göteborg. Ska jag slänga dem jag har läst igenom? Kan frimärkena vara värdefulla? Kan något museum vara intresserat? Jag kanske ska nöja mig med att standardisera utseendet på de olika sidorna på webbplatsen. Det spretar ganska mycket?

Det har inte rört sig på kontot. men kassan är vid god vigör.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 4 april:...................... 3397 kr

Intäkter

Kostnader

Behållning 10 oktober:........................... 3397 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla” i ebrevet!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör