2019-10-14

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Den trettonde oktober skulle Elsa Nilsson, född Lindborg, kusingruppens mormor och farmor fyllt 123 år. Men alla blir ju inte så gamla. Jag påminner om den spådom hon fick i ungdomen när hon hjälpte någon för mig okänd.
Tack ska du ha, gott ska du få, länge ska du leva, gift ska du bli, barn ska du få, stora och små, ett i var vrå och ett i vaggan.
Hade det inte blivit så, hade många av oss inte kommit till. En spådom vi får vara tacksamma över.

Förfrågan om gravkostnader medförde att jag insåg att ingen vill betala för blommor längre och jag har ringt och sagt ifrån. I fortsättningen ska de bara skicka erbjudande om grundskötsel som nu är 595 kr per år. Graven är en evighetsgrav så att den får vara kvar till år 9999 som hon sade om den inte missköts. Därför är det väl bäst att ha kvar grundskötseln. Det medför också att det finns en låda med jord så den som kommer förbi kan plantera eller sätta dit blommor och sedan tar personalen bort dem när de vissnat.

Det har inte hänt så mycket sedan sist. Flytten till Göteborg uppfyller fortfarande nästan all vår tid men det blir bättre och bättre. Jag är tacksam för Magnus som skickar regelbundra rapporter med bilder och nu har han varit i morbror Bosses spår mellan Gällivare och Porjus. Bilden från Luleå.

Hur ska vi göra med årsavgifterna? För att få det hela att gå ihop föreslår jag att vi betalar 200 kr per år i fortsättningen så får vi se om det blir hållbart.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 16 februari:...........................................2104 kr

Intäkter
27 februari "För 2019." (från vem?).........................120 kr
1 mars från Magnus..................................................125 kr

Behållning den 14 oktober:.....................................2349 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla” i ebrevet!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör