2015-04-09

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Den 7 april 1711, för 304 år sedan, föddes Ingrid Nilsdotter och gifte sig med den 4 år yngre Olof Persson i Lindås, Madesjö församling väster om nuvarande Nybro. Nu finns 12 hus här men förr var det nog en by. Hon är den som jag lyckats spåra längst tillbaka i tiden. Det var ett år innan kung Karl XII återvände till Sverige från Turkiet. Året efter var det en förödande böldpestepidemi i Blekinge som bl. a. skördade 5000 soldaters liv i Karlskrona.

Ingrid dog den 26 november 1774 av ålderdom 63 år gammal. Då hade hon fött minst fem barn varav två dog tidigt. Peter, Britta, Elin, Karin och Ingrid. Ingrid var Nils Andersson Karps mamma. Nils, föddes i Norra Otteskruf den 28 april 1789 och var morfar till Ida Sofia. Ida Sofia är ju Josefs Elsas mamma.

Sedan förra hemsidebrevet har jag läst igenom en del av brevhögarna jag fick från kusin Inger. Där fick jag förklaringen till Elsas äldre syster Lydias utbildning, arbete och tidiga dödsfall i dåvarande Petrograd 1918. Lydia utbildades till diakonissa på metodisterna sjukhus i Hamburg och har skrivit ett hjärtknipande brev därifrån.www.josefochelsa.se/lydia.html#6

Hennes död i en tärande sjukdom på arbetsplatsen beskrivs i en minnesskrift från hennes arbetsgivare som jag översatt från engelska. Han var från USA. www.josefochelsa.se/lydia3.html

Hur den geografiskt splittrade Lindborgska familjen kommunicerade i början av 1900-talet framgår av den brevkorrespondens som finns redovisad på hemsidan."Se nyinlagt 9 februari" eller här www.josefochelsa.se/brevkorrespondens.html .

Där kan vi också läsa om hur Karl Johan köpte ett hus utanför Jönköping under kriget och hur det brann ner. Först kan du välja efter vem som skickade brevet. Sedan kommer ofta en liten introduktionstext och när det är många brev en innehållsmeny oftast i tidsordning.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 27 februari:.................. 3358 kr

Intäkter
2015-03-26 Magnus ......................120 kr

Behållning 9 april:................. 3478 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör