2016-09-06

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. http://josefochelsa.se

Under sommaren har jag börjat läsa gamla brev igen och då speciellt brev från Josefs mor till honom under några års tid i början av 1900-talet. Jag har lagt in sammanfattningar av intressanta avsnitt. De är tänkvärda och visar en del av deras relation. Kusin Barbro har reagerat och kommit med en analys som också finns kopplat till breven. Det blev så många brev att jag delat upp dem i tidiga och sena.

http://josefochelsa.se/augustatidigabrev.html

Josefs bror Daniel blev rasande över att köttet blev Josef övermäktigt den 16 oktober 1908 men hans vrede lugnade sig när han tänkte på Josefs vansinniga läseri. Själv höll han på att stiga med svindlande hastighet mot höjden. Detta framgår av Daniels brev till Josef samma dag.

http://josefochelsa.se/danielsbrev.html

Det är väl alltid önskvärt att vi håller våra relationer levande. Därför vill jag gärna skriva om och lägga in bilder på kusiner som träffats i olika sammanhang. Det vore roligt om jag fick mer material som passade där. Det som jag vet sedan sist har jag lagt in här nedan.

http://josefochelsa.se/traffar.html#10

Det har rört sig på kontot

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 22 maj:.............................................................. 2874 kr

Intäkter
2016-05-24 från Magnus........................................................240 kr

Kostnader
2016-08-23 avgift för ljung till graven..................................120 kr

Behållning 6 september:..................................................... 2994 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten Mu Yu

webbsideredaktör