Gunnars arbete med brev och vykort i kvarlåtenskapen efter Elsa och Josef 1902-1914

Gå tillbaka till: Startsidan__Josefs sida__ Släktträdet

 

Gunnar greps djupt av de brev och vykort han fick kontakt med i dödsboet efter Elsa och Josef. Här kommer länkar först till en introduktion där han förklarar hur han kände det och hur han tänkte sig strukturen.
Gunnars introduktion till brev- och kortreferaten
Sedan kommer en vykortsshow, med främst innehållet i dem, både från Elsa och Josef i en tonårsartad slagväxling i ord och uttryck.
Elsa & Josef - en kärlekssaga 22 sidor
Här följer ett referat av 100 brev till Elsa, en sammanfattning av Gunnar. Det ger en spännande inblick i Josefs liv under åren 1906 till 1914.
74 sidig skannad kopia skriven med skrivmaskin av Gunnar
Särskilt intressant är väl Josefs inställning till storstrejken 1909 och den rädsla och skräck som drabbade det borgerliga samhället runt honom sid 19 och 20.
Där finns också några rader om Josefs religiösa attityd till de frälsta vännernas försök att få med honom och hans rädsla för att hans kätteri skulle förstöra relationen mellan honom och Elsa (sid 21) där kommer även kvalen fram om hennes amerikaplaner. På sidan 25 verkar de skrinlagda.
På sidan 28 framkommer planer att Elsa ska utbilda sig till sjuksköterska delvis på Josefs förslag för att de ska få samma arbetsplats. Om deras förlovning står det på sidan 29.
I december 1910 bor Josef på Bergsgatan 18 i Stockholm.I december 1911 på Pipersgatan 4. Idas svåra sjukdom och jordfästning berörs sid 48. En månad efter Idas jordfästning verkar inte Josef förstå att det kan beröra Elsa.
Våren 1912 blir breven ovanligt passionerade.
jan 1913 bor Josef på Flemmingsgatan 23 A 3 tr i Stockholm. I november 13 Sandgatan 10 Lund.
På sidan 68 framkommer ett politiskt ställningstagande för monarkin och mot Karl Staaf som anklagas för att vilja införa republik. På sidan 70 förbereds vigseln och det talas om präst men det blir kronofogden och vigselprotokollet återges. Därefter kommer en förteckning över breven och varifrån de sänts och vartill de adresserats när de daterats och några ord om innehållet.