2015-06-05

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

I början av juni månad år 1910 förlovade sig Elsa och Josef i Jakobstad. Det var exakt för 105 år sedan och i ett brev uttryckte Josef sina känslor:

"- Vännen! -intet ord kan bättre uttrycka vad
jag i närvarande stund känner". Det famnar och
innesluter alla smeknamn jag ville hölja dig i
mellan oräkneliga lidelsefulla kyssar. Det ger
mig även själv en smula lisa i min brännande längtan, när jag här stilla upprepar
detsamma, detta härliga ord i sig innebärande den smekning som
vi tillviskat varandra i stilla kärleksfröjd, i skälvande lycksalighetskänsla."

Det har gått ett tag sedan jag skrev sist och under tiden jag har lagt in flera brev och markerat med asterisk de avsändare på brevmenysidan där brev lagts in efter den 11 maj. Det finns beskrivningar av Ruts svåra förlossning och glädjen och funderingarna över Veras födelse. Augustas redogörelse för hälsan ger också perspektiv. Hon fick skriva brev för maken tyckte det var för dyrt att ringa till Josef och Elsa och hon kunde inte köpa en barnvagn till dem eftersom hon inte hade egna pengar.

www.josefochelsa.se/brevkorrespondens.html .

Jag har ju också funderat hur Elsas syskon och föräldrar hade det under tiden i Sverige. Kyrkoboksstudier visar att de bl. a. bodde ett år i Odensvi församling i Västmanland. Jag ser namnet på gården och datumen och då gården ligger på vägen när vi besöker Birgittas syster i Köping så stannade vi upp och tog lite bilder. De finns med lite text på www.josefochelsa.se/odensvi.html

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 9 april:.................. 3478 kr

Intäkter
2015-05-04 Sascha ......................240 kr

Behållning 5 juni:................. 3718 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör