2016-12-10

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Man kan ju undra om det är några som tittar på hemsidan efter det att nyhetsbreven skickats ut. Jag har sett var man kan få statistik på besöken och jag har lagt in kurvor för 2014/15 och 2015/16. Det går faktiskt att se en effekt av nyhetsbreven. Jag har markerat utsändningsdatum med en röd stolpe. Se i utrymmet under släktbreven! Det gläder en engagerad webbredaktör.

Den här gången har jag tagit ett nytt grepp. Jag skickar ett brev med en länk till släktbrevet som redan ligger på hemsidan. Jag ser att många webbsideredaktörer gör så. Hör av er om ni har synpunkter på just det.

Under hösten har jag släktforskat bl. a. i en studiecirkel, där jag fått hjälp med svårtydda handstilsuppgifter. Särskilt de släktingar som flyttar fram och tillbaka mellan Stockholms olika församlingar har vållat huvudbry. Jag har nu upptäckt att mormor/farmor Elsas farmor och farfar har fått vara i fred alldeles för länge. Från början brydde jag mig inte om dem eftersom vi hade så mycket uppgifter om Karl Johan Lindborg ändå och jämnvikten krävde att Elsas mors familj och Josefs klarlades.

Några speciella saker har jag fått fram. Mest tragiskt är väl Karl Johans syskonskara. Familjen beskrivs flera gånger i anteckningarna som utfattig och Karl Johan berättar i sin självbiografi att han började arbeta i ett bageri i Kalmar redan som 11-åring. Han hade en tre år yngre bror Frans Oscar vars öden inte har kunnat följas. Frans Oscar blev i varje fall vuxen och flyttade till Stockholm.

Två år efter hans födelse fick familjen tvillingar, hör och häpna, två gånger, med tre års mellanrum. En dog efter två månader, en dog efter sex år, en dog efter tio år och längst levde den som dog tjugofem år gammal. Hur kan det ha påverkat syskonen? Modern Anna Lisa Andersdotter födde två till barn, varav det ena emigrerade till Nordamerika och det andra blev mor till en radioutsändningsarbetare i Boden.

Nogrannare beskrivningar finns dels i flera olika filer som man kan komma till från högra marginalen på Karl Johans sida och dels via släktträdet. Emigranten har vi hört om tidigare. I Elsas brev framkommer att hon ville besöka honom där men Josef motsatte sig det bestämt. Elsa fogade sig men fick det konsekvenser?

Det har rört sig på kontot och snart är det nytt år. Då hoppas jag på inbetalningar med 120 kr från dem som ville betala varje år. Flera har ju betalt för tio år redan, så behållningen ser större ut än vad den är. Det ska räcka länge.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 6 september:....................... 2994 kr

Kostnader
2016-12-06 avgift för hemsidan.............362 kr

Behållning 10 december:...................... 2632 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör