2015-11-01

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Den 27 oktober för 120 år sedan föddes Josefs lillebror Nils Nilsson i Limhamn. Så småningom blev han stadsfiskal i Vetlanda. Vi har honom i en gruppbild på Gunnars sida.

På Josefs sida fanns det många syskonbarn vilken gör en stor kusinskara vilket visade sig på släktträffarna med Karen Goetz. På Elsas sida var det mera glest. Bara Elsa och Ruth Emilia fick barn och Ruths barn var våra föräldrars kusiner. Jag har fördjupat mig i Ruths liv den sista månaden och resultatet finns här.

Kärlek på lasarett har man ju hört talas om men nu verkar det vara kärlek på Långbro mantal frälsesäteri våren 1902. Om det kan förklara bostadsbyten och hemflyttar det vet inte jag. Jag hoppas på att vidare brevstudier kan ge svaret på många frågor.

Om någon förvånas av rubriken på detta brev så förklaras det av diskussioner om varför dessa brev inte uppmärksammas i nyhetsfloden. Rubrikerna har varit för tråkiga och andra saker kommer i mellan och breven kommer bort i inkorgen. Häftiga rubriker som väcker nyfikenhet behövs. Få se om det hjälper.

Ekonomin fungerar bra och alla har betalt för detta år. För mig fungerar hemsidan som lugnande medel när jag irriterar mig på dagens samhälle. Översikt över tidsförloppet ger kontakt med äldre tider som kanske inte var bättre på alla sätt. Det tillhör väl ålderdomsfenomenen att hellre se bakåt än framåt.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 5 juni:................................ 3718 kr

Kostnader
2015-08-26 Ljung till graven.................120 kr

Behållning 1 november:....................... 3598 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör