2014-09-05

Hej alla kusiner och barn!

Nu är det dags att titta på hemsidan igen. www.josefochelsa.se

Det har hänt en del sedan sist. Så gott som alla kusiner har meddelat att 120 kr per år är rimligt och flera har redan satt in pengar på kontot. Vi säger väl så då. Fjärde utgiften beräknas straxt efter nyår så sätt gärna in det före dess. Den som vill täcka detta årets utgifter kan göra som Inger och sätta in 50 kr dessutom.

Lars Olof har varit i Västervik och skickat in bilder därifrån som ligger på hemsidan och Magnus och jag med familjer har varit i Tyresö på grottkrypning som också kan beskådas under släktnyheter.

Bosse har hört av sig med anledning av bildhäftet och kommit med önskemål om beriktiganden och dessutom velat ha och fått ett nytt häfte med det nyinlagda. Han verkade uppskatta brevkorten och ringde runt och tackade.

Nordeakontot
Josefochelsa 1821 20 55507
Redovisning:
Intäkter:
2014-07-12 Magnus 400 kr
2014-08-01 Bengt 1200 kr
2014-08-18 Inger 50 kr
Kostnader:
2014-09-05 hemsidan 442 kr
2014-09-05 Bosses bildhäfte 100 kr
2014-09-05 Komplettering Bosses häfte 50 kr
Behållning: 1058 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör