Cyrus har varit svårfångad. Han fastnar inte på några kyrkobokssök i Sverige trots att han enligt olika brev studerat i Uppsala och arbetat i Karlstad och även skrivit brev från Gamleby. Detta borde ha skett de första åren på 1900-talet. Han for också över till Finland för militär mönstring 1901 och 1904 verkar han arbeta på apotek i Helsingfors. Han ska också innehaft ett apotek i Bromarf 1915. Bromarf ligger öster om Helsingfors.

Cyrus Lindborg


Gå direkt till brevet:
1900 oktober till mor om Finlandsflytt
1900 december till far om mönstring i Finland
1904 november till Ester från Helsingfors om att bli församlingens föreståndare
1915 mars om hur det är till Elsa
1915 oktober melankolisk till Elsa
1923 10 okt om Bromarf till Elsa
1923 18 okt om farsgubben till Elsa

 

Till brevmenysidan

                   Upsala den 24/X 00

                   Kära Mamma!

Då det är så svårt att språka per telefon vill jag i hast sända dig några rader. Jag hoppas du nu är raskare och kan vara uppe. Tack för brefvet. Jag har ej skrifvit hem se'n du reste så jag undrar huru de må. Jag har så många här att skrifva till så jag ej vill hinna därmed. Härom da'n fick jag fyra bref från Finland. De vänta mig tillbaka. Från Ester hade jag öfver nyss bref och hon tycks ju trifvas bra där nere. Du har väl fått en hel del bref så jag hoppas du ej har alltför långsamt.
Jag hade bref från Stendahl i Hangö. Han helsar och råder mig att återvända till Finland i vår. Jag kan dock ännu ej besluta mig därför...tillbaka till menyn

                   Upsala den 22/XII 00

                   Kära far!

En God Jul önskar jag dig härmed. Tack för brefven, som jag nu vill besvara.
Du har väl fått brev från Larsson angående assistent. Det var för sent, ty nu ha de rest allesamman så du får reda dig ensam. Det blir nog ej så trefligt att åka fram och åter i helgen.....
Jag finner det därför klokast att resa till Finland i April och mönstra och om jag ej blir kasserad, anhålla om uppskof för studier och därunder planera vidare.....


Karl Johan
tillbaka till menyn

                   H-fors den 14/XI 04

                   Min Kära Syster!

För att ej dröja lika länge som du skall jag nu språka med dig en stund. Jag kunde tro att något var på tok och det är märkvärdigt hvad vi äro beroende av vår matsmältningsapparat.....Rut lär ju haft magsår af hvad jag hörde af Elsa..... Jag äter hvarje morgon hafregrynsgröt och det bekommer mig väl. Det är äfven nödigt att äta på bestämda regelbundna tider.....Så har jag betydligt trefligare.....synnerhet nu sedan Elsa den lilla raringen kom hit kom hit ty då jag är ledig har jag alltid någon uppmuntran och förströelse av henne.....Det gäller att hinna med finska och latin till sommaren då hon ska få plats här på apoteket.


Esther Elisabeth

Pastor Hurtig är mycket omtyckt här. På hans förslag blef jag vald till församlingens föreståndare, men är det ännu ej fastställt af guvernören. Det är en ansvarsfull post, men jag får väl göra så godt jag kan.....Måtte du snart vinna ett verkligt lyckligt hem där du kan finna förståelse och sympati.....Ingen önskar det varmare än din bror

                                                  Cyrus

tillbaka till menyn

Doktorinnan
Fru Elsa Nilsson
Hospitalet
Lund
Sverige

                   Bromarf 07/III 15

Käraste Syster!

Innerligt tack för brevet det kära. Du har förmågan att väcka stämning och ge något personligt. Det är ju långa tider sen sist, varunder mycket kunna hända. Tyvärr har någon förändring ej skett här. Den bästa tiden är ju gången, men om också "ljusare dagar stundas blir det svårt att stanna här utan att ha ett hem, ty här finns så godt som intet umgänge. Sommaren skall väl dock bli bättre. Undrar varuti jag syndat att min lön skulle bli den ensammes. Har en gammal hushållerska som lagar mat men ej en levandes själ att säga ett ord till.
Hade så gärna hörsammat din inbjudan att se hur ni ha' det till Påsk, men under dessa kommunikationsförhållanden låter det sig ej göras. Undrar om du minns vad du lofvade mig en gång och om du har någon utsikt att infria det.
Undrar hur långt "brefdufvan avanserat Har sänt till Ester och hon lär ha sänt till Lydia först. Kommer väl sedan till dig.
I vår borde vi få en sten på mors grav. I fjol då Ester var öfver var det meningen att få det till stånd, men var platsen ej inlöst då? Jag antar att vi alla vilja vara med därom. Vill du föreslå någon inskription? För några da'r sedan har jag inrest till Åbo men var det då ej lämpligt. Det var Epworth Konvent och träffade jag en hel del bekanta där.


Var även till H-fors där jag hälsade på hos Nordins. Skinni undrade över att du så helt glöm bort henne. Men du har nog ingen tanke på Finland mera
Jag är nog den enda som får lof att stanna kvar.
Far har ju nu även slagit ner sina bopålar i Jönköpingstrakten. Huru länge han nu har ro att stanna där. Det har ju i alla fall varit hans längtans mål att få en trädgård att sköta och skörda. Skålle det nu bli ett godt fruktår kanhändas man då till hösten kan i lugn resa över och smaka på hans frukt.....

tillbaka till menyn


                           Bromarf d 6/X 15

             Min kära Elsa!

Du kan värkligen sätt uti att bemärkelsedagarna i familjen bli som sammanknytningspunkter oss emellan. Och det är ju väl att då helst en känslans håg banar sig väg och tryggar bandets fortbestånd. Men fast det ej så ofta blir av att skriva så händer det likväl alltemellanåt, då en liten episod kan väcka minnen från längst försvunna dar. Och det är de ljusa, vackra minnena man helst minnas. Och av dem är det rätt många vi ha' gemensamma.
Jag har din lilla pressade rosenknopp framför mig nu, då jag skall besvara ditt brev ty jag torde väl ej ha gjort det förr. Tackat därför har jag väl dock hoppas jag.
Din vackra önskan du då uttalade har ju ännu ej gått i uppfyllelse, men året är ju ej slut ännu.
Vad jag ville önska dig på din högtidsdag och under det nya år du börjar är att den lycka du funnit måtte fullkomnas och slå ut i allt rikare blom.
Som du vet har jag haft Lydia här på besök en hel månad. Och hon var förtjust i naturen och att svärma på verandan i månskenet. Och det är värkligen en bedårande vacker utsikt över Rilaxfjärden sådana kvällar.
Nu är jag åter ensam de långa höstkvällarna och sitter och undrar om jag skall så förbli
Dock jag skall väl ut ett tag i höst, trots det är besvärligt och dyrt i dessa tider. Ty här finns ingen möjlighet att få in något nytt och ljust i mitt liv, och det måste jag ha' om jag ej skall gå under. Men var finns detta underbara, utom eller inom en själv

Här är för litet arbete för att man skall känna sig fylla en plats, och därför blir det outhärdligt på vintern, så skön än sommaren är.
Om allt går efter beräkning ämnar jag mig över till hemlandet i början på nästa månad för att hälsa på hos de gamle och hoppas jag då även få se ditt hem.
Mina hjärtligaste hälsningar till dig och gubben
                                               Cyrus.

P.S. Sänder dig en provbild på Bromarf ungdom ute på ”häckartåg„ sjusovarmorgonen. Den lilla ”studenten„ är en pigg liten tös som jag svärmat något för --- men. -- -- -- Mera när vi träffs.
Stenen på mors grav borde bli färdig i dagarna och Kommer den på c:a 100 mk.


Detaljbilden här nedan kan det vara den lilla ”studenten„?
Det beror kanske på vad svärma betyder. Enligt Vera hade Cyrus en adoptivdotter.
När detta brevet skrevs var han 36 år gammal.

tillbaka till menyn

                             H-fors d 10/X 23
                             Kära Elsa!
På resa i H-fors har jag dig likväl i tankarna på din dubbla bemärkelsedag och måste försöka få ihop några rader. om de nu hinner fram i tid. Hade nog smått tänkt komma och kliva på personligen utan anmälan men har ej blivit färdig för långresa ännu. Få se om det kan bli i höst. Kanske till Jul. Har nu lämnat Bromarf och rymt från höstmörkret och ensamheten. Har tänkt resa och hälsa på farsgubben ett tag och sedan står nog hågen bestemt - och söderut.
Har nog tidigare gjort upp planer för resa både till Tyskland och Medelhavet men det kryper väl i skrinet. Har här åhört föredrag om
Johannes Müller som du kanske hört om. Han har i Bayern, i Schloss Elmau ett rekreationshem där han förkunnar sin uppfattning av Kristendomen Ett frivilligt tjänande av både hög och låg. Få dock se hur det blir med Tyskland. även planeras här en sällskapsresa på två månader till medelhavsländerna och Palestina och frestande vore att följa med.

Men. Men! Visserligen har man ju egentligen ingen annan att tänka på än sig själv och kunde leva från hand till mun men det är ju litet ansvarslöst.
Vi ska hoppas att jag finner någon i Sverige som håller mig fast.
I sommar har det varit rätt livligt på Bromarf med Gäster c 150. Men rätt mycket bråk så jag är färdig att lämna det hela åt någon annan. Hade under den korta tiden två föreståndarinnor, då den ena strejkade mitt i alltsamman. Kan nog förstå att du har svårt att placera mig i denna röra av gäster och tjänstefack.
Tycker också själv efteråt att det är något märkligt men då man är mitt uppi det, så går det. Många trevliga segelfärder och ... har det dock varit och några vackra minnen från Nordens korta sommar har man kvar.

Mottag nu mina hjärtliga lyckönskningar på Din högtidsdag och mina varmaste hälsningar till dig och de dina
från Cyrus.
tillbaka till menyn


                                           Bromarf d 18/X. 23
                     Kära Elsa!
Har nu återvänt från min påhälsning hos farsgubben i Trångsund. Det var roligt att se hur de ha' det. Har ej varit där sen du var där sist. Det är roligt att se honom gå där nöjd och belåten och sysslande med med sitt lilla ställe
Jag hjälpte honom med att fara ut till fartygen och nu har han äntligen fått en motor som ej strejkar. Det är bara en knyck, så bär det iväg. Det är komiskt att se honom då han får maskinen i gång och båten skjuter i väg och han ej vill hinna att i god tid svänga sig om (med sin stora mage) för att se styra rätt. Det är nog besynnerligt att han ej törnat ihop i alla smala sund och med alla förbiilande bogserbåter.
Han kan nämligen ej moderera farten eller slå back, utan när maskinen kommit i gång går den med full fart om man ej stannar den.
Allt klättrar han ännu uppför höga fallrepstrappor och nog är det ett under att han ej råkat ut för någon olyckshändelse, då han ju ändå ej har så lätt att balansera med sin kroppshydda.

Heder åt gubben i alla fall och nog borde han särskilt firas nästa sommar då han fyller 70 år. Då borde Ni åtminstone alla komma över, så det bleve allmänt slägtmöte. Sorgligt .... att David är försvunnen Hur ska man få reda på hans adress?
Jag har nu tänkt ta dig på orden och komma och hälsa på till Jul, då det ej blev sist. Far kommer ej hit till Jul och då blir det för ensamt här för mig. Jag borde även få tag i en lämplig föreståndarinna till sommaren ty jag har haft en gemen otur därmed de två senaste somrarna. Väntar ditt svar till början av Dec då jag ämnat lätta på bingarna.
Hjärtliga hälsningar till dig och alla dina kära från bror Cyrus.
tillbaka till menyn