Brev till och från diakonissan Ester Lindborg i Gävle

 


Gå direkt till brevet:
1905: om bruten förlovning från pappa
1906, januari: Pappa behöver hjälp
1906, december: Trögt på mötena från fadern
1913: häggen blommar till far
1914, november: om David till Elsa
1914, december: om Augustas ledgångsreumatism till Elsa
1915, juli: om hälsokälla till Elsa
1922: om härligt besök i Strängnäs
1924, januari: om influensa i Gävle
1924, oktober: oro för magen
1925: Elsa klen

 

Till brevmenysidan

 

Den här sidan kommer att handla om Elsas syster Esther
Hon föddes i Stockholm 2 maj 1877 som första barnet och följde med familjen till Finland 1880. Hösten 1997 flyttade hon med familjen till Limhamn. 7 april 1901 skickade Cyrus ett brev till henne med adress Råbelöf, Kristanstad.Hon var då sjuksköterskeelev på lasarettet. Den 7 september 1903 flyttade hon 26 år gammal ifrån familjen ensam till Gävle redan då sjuksköterska när de övriga flyttade till Gotland från Bjuf. I Gävle bodde hon kvar till sin död den 27 juli 1926. Hon dog i tjocktarmscancer. Hon bodde på Kaserngatan 74 som nu är rivet. Någon gång på 1920-talet byts ordet sjuksköterska ut mot diakonissa. I början av 1900-talet var hon förlovad men den bröts av henne. Se brev här och från Lydia. Ett frågetecken är vem Augusta är som alla hälsar till och verkar bo ihop med Ester under många år.

 

 

 


tillbaka till menyn


Odensvi Kolsva den 2 oktober 1905

Kära Ester!

Mycken tack för det kära och efterlängtande brefvet. Det var roligt höra det du har helsan och mår bra för övrigt. Men det är ju sorgligt att Per Nilsson ska oroa dig med sina bref. Hoppas du nu har fått det sista. Men skulle du få något mera så råder jag dig att antingen returnera det eller bränna det oläst på det du ej behöfver mera oroa dig för hans skull. Jag har inte hört någon klandra dig för brytningen med honom och det är alls ingen menniska som har med den saken att göra ty det var du och ingen annan som skulle gifta sig med honom. Jag sade när du förlofvade dig att det var din egen sak, ty jag skulle inte gifta mig med honom och derför fick du fritt handla efter egen vilja och nu när du har funnit att ni inte passar för hvarandra så är det din ensak och ingen annan menniska har med den saken att göra. Det kan aldrig skada kyrkan att man på ett kristligt sätt bryter en förlofning. Det skadar kyrkan tusen gånger mera att predikantäktenskap icke äro lyckliga, och ingen förståndig kristen kan hafva något att säga derom att du inte ville ingå ett äktenskap der du förutsåg dig ej kunna trifvas och känna dig lycklig. Då du är lycklig som du är så är det bara att tacka Gud att vi lefva i sådana tider, då man ej behöfver tvingas till ett så viktigt steg som sedan icke kan lösas förr än genom döden. Nu var det både möjligt och rätt utan någon synd mot Guds tydliga ord, men sedan ni blifvit gifta hade ingen möjlighet funnits annat än möjligen lefvat åtskilda, och de skulle väl varit bra mycket sämre. Derför ännu en gång: tacka Gud att han visat misstaget i tid! - Nu om något annat...

...Helsa Augusta och din värdinna. Alla i hemmet helsa, Din
egen pappa.

tillbaka till menyn


 

Odensvi den 3 Jan. 1906.

 

Kära Ester!

 

Tack för brefvet. Det var roligt att höra det du hade en sådan brinnande lust att komma hem till Jul. Det hade också varit mycket ljuvligt för mamma som låg hela julhelgen. Som du vet är hon mycket tålig och säger inte mycket om sina önskningar, men så mycket förstod jag att hon längtade efter sin Ester då hon om nätterna låg vaken och om dagen var hjelplös. Ja, den lilla flickan vi ha, kan inte uppfylla en dotters plats, därtill är hon så barnslig och tanklös. Jag fick sjelf vara sjuksköterska. Nu är ju mamma på benen igen. Men nog skulle hon behöfva en veckas hvila ty hennes hufvud är så klent och hon orkar inte stå i köket. Hon försökte i går, men då blev hon strax sämre. Det skulle derför vara en stor hjelp om du kunde få ledigt en vecka och hjelpa oss med ett och annat så att mamma finge tillfälle att hvila ut och repa sig litet, men det bör vara snart innan hon genom öfveransträngning blir liggande igen.....
I hast din pappa.
tillbaka till menyn


 

Kristinestad d.16.12.06.

Kära lilla Ester!
Nu är julen snart här igen och vi ha nu full vinter här, med snö och slädföre
Vi må annars bra men mamma har svårt med influensa och snufva. Hon tål inte det minsta kallt. Det var nog lika i Odensvi. Sista "julen" låg hon till sängs, får se hur det går i år.
Mycket trögt är det på mötena och lite folk. Kristinestadsborna äro sig lika. Wi har nog en treflig kyrka, men vi få ej ut folket att höra. Måtte Gud få makt med och sända behof hos dem. Ja, tidsanden är sådan att likgiltighet och ljumhet vill taga öfverhanden äfven för Guds barn.....David är i Stockholm och vi ha ej haft någon underrättelse om honom på länge.....Wi veta ej hur han har det, vi har blott hört att han bytt om plats, hvilket nog var dumt....Din fader Karl L-rg.


tillbaka till menyn


Gävle den 26/5 1913
Sjömanspastorn Herr K. J. Lindborg, Trångsund, Finland
Kära far!
Det är nu så länge sedan jag hörde något från Er. Hoppas att det står väl till. Ni har väl så bråttom att få iordning det nya hemmet. Nu har vi fått vår i norden, allt står i sin första fina grönska och häggen blommar och sprider nu härlig dofft. Mottag nu mina varmaste hälsningar och skrif några rader snart till Ester barnet/ Tack lilla syster min för hälsningen. Skrif snart ett kort igen. till din Essan/

tillbaka till menyn


Gäfle den 10/11 1914
Käraste min lillsyster!
Tack för kortet med hälsningar. J tänker så ofta på dig och undrar huru du mår?
Du nämner ingenting om Josef är kvar i Karlskrona eller om du fått hem honom igen. Jag förstår att det känns svårt för Er båda att måsta skiljas så snart, men vi få trösta oss med att det kunnat vara värre. Wi få vara så glada och tacksamma så länge vi få ha' det så lugnt emot många andra land....... Tänk du Elsa att David var här tre veckor innan jag hade en aning om honom. War så roligt få träffa honom och språka med honom. Tyckte att han blivit förståndigare i mångt och mycket. Du var då hans käraste syster som bäst förstog honom sade han vilket gladde mig att det fanns en länk som höll honom fast vid familjekedjan. Han var här hos mig fyra gånger och jag var glad öfver att få visa honom all den kärlek jag fick tillfälle till. Det var så roligt ty han var så barnsligt tacksam däröfver. Tänk så tungt arbete han hade där på båtarna. För en vecka sedan reste han med båt till S-holm igen. Hade ett kort från honom i fredags, då ämnade han gå söderut och söka sig arbete. Min bön till Gud är att han må bevara honom från att komma i syndiga frestelser. Jag vet att Gud är mäktig att bevara.
Skrif snart. De käraste hälsningar från Din
syster Ester
tillbaka till menyn


                     Gävle den 24/12 1914.

 

              Du kära lilla Elsa!

 

Hjärtligt tack för brevet det kärkomna och innehållsrika......
Har haft riktigt knogit till Jul, med bestyr både borta o. hemma. Augusta är så dålig utaf ledgångsreumatismen, hon kan inte kläda sig själf. Det är svårt då man blir så helt o. hållet beroende utaf andras hjälp. Du förstår att då faller det mesta på min lott med städning och matlagning. Har först idag haft tid att steka Julskinkan. Ja kära du jag undrar så mycke huru alla firar sin julkväll af mina närmaste. Det käns vemodigt att vara så skilda åt. Mest tänker jag ändå på David. Jag skickade honom en liten slant och mat nu till Jul så att han skulle kunna vara kvar i St.holm öfver Jul. Han är mitt ständiga böneämne och det skall nog ljusna äfven för honom. Tänk vad det skall kännas svårt att inte ha någon som ömmar för sig särskildt under en högtid som denna.
Kärleksfulla hälsningar till Josef o. dig från

 

din egen syster
Ester
Augusta hälsar äfvenså tant Almgren.
tillbaka till menyn


       Larsbo, Hedemora d. 3/7 15

 

              Kära lilla Elsa!

 

Hjärtligt tack för brevet det kärkomna. Du undrar om jag inte tänker mig neråt Skåne under min semester. Wet du det vore nog bra roligt få komma och helsa på i Ert trefliga hem som jag förstår att det är, af dina bref. Jag får nog afstå från att resa så långt för det kostar för mycket och blir ej den hvila jag behöfver. Nu är jag på rama bondlandet i södra dalarna. Här fins en hälsokälla som är godt vatten uti som både järn och radiumhaltigt. Äfven får man bada och luften är så mild och skön emot i Gäfle. Inte är det hvarken förstklassig eller andra klassig badort men billigt. Resan hit kostade bara 3:60. Har tänkt litet på att resa till far en vecka men vet inte ännu om de äro hemma i slutet af Juli.
Har haft så mycket arbete i vinter så jag känner mig så trött och kraftlös och vill bara hvila. Rut vill äfven att ja skall komma till Ljungbyholm men jag tycker att det är för långt att resa dit i år då jag är klen och behöfver vara i stillhet. Hade ett kort från bror Cyrus med hälsningar, i förra veckan och han talar om att han köpt en minnesvård på mors graf och vill ha en inskription på 40 ord.
Nu skall du hjälpa mig se ut något passande......

Larsbo från luften ---hälsokällan
tillbaka till menyn


                      Gävle d. 8 Aug. 22.

                      Kära Syster o. Svåger!

                      Innerligt tack för all kärlek o. vänlighet som kom mig till del under min vistelse å Edert trefna hem. Ni kanske inte förstår den glädje Ni bereder mig då jag så här varje sommar får känna mig så hjärtligt välkommen till Eder.
Vad det är rart att få rå om de små älskliga barnen några dagar och känna att man eger ett litet rum i deras hjärtan.
Nog är det väl kärt då de komma och slå sina små armar om ens hals och anförtror sig åt moster med ett o. annat.
Då jag kan känna det så, vad skall inte Ni då känna det.
Just nu rinner mig i minnet några verser som jag tycker passar in på de rara små.
De äro så förtjusande näpna och rara, Med ögon stora, klara och glittrande som sol på insjövåg, Med mjuka runda kinder som hälsofriskt glöder, och läppar vilka lysa som lingon så röda, då solsken över tuvorna låg.
                     ___

De minna om en trädgård, en solig o. fager i försommardager då knopparna just nyss ha' öppnat sig, där luktvial och bellis och vivor och sippor stå mysande och doftande i färggranna knippen vid randen utaf vandrarens stig.
                     ___

Jag ber att ljusa änglar må värna o. vakta och skydda och akta, för vägens damm de fagra blomster små, Må goda makter genom sorg och fara, engång En lilla älskade leende skara till oförgänglig blomning i det blå.

Att under några dagar få lämna det vanliga arbetet och i skog o. på äng njuta af allt det härliga och sköna naturen under sommaren erbjuder är någonting underbart för den som tillbringar sin mesta tid innom hus o. på de enformiga stadsgatorna. Tyckte att jag aldrig funnit klöverfältens tusende blommor vackrare än i sommar. De böljande sädesfälten och de skogklädda höjderna allt, allt har varit så hänförande vackert. Jag lät allt det sköna ögat såg, ristas in på minnets tavlors blad. O. vad jag njöt af de sköna, varma dagarna i Strängnäs vid Mälarens grönskande stränder med den mest förtjusande utsikt utåt sjön o. våra promenader till o. från badet då man fick inandas furuskogens barrdoft. ångbåtsresan till Stockholm sedan som var den mest ljuvliga man kan önska sig. Tack Josef för ditt förslag att Elsa skulle följa med o. tack lilla syster min att du gjorde utvägar för att följa med.

Hoppas allt gick väl som för mig. Har nu gjort besök hos mina gamla fattiga, ensamma o. de voro så glada över att jag med åska o. hagelskurarvar hemma hos dem igen. Regnat har det varje dag sedan jag kom hem med åska o. hagelskurar. Idag onsdag är det strålande solsken.
       Mina käraste hälsningar till de rara små, Vera, Gunnar, Margareta o. liten Karin, även farbror Nisse.
                      tacksamt tillgifna
                                    moster Ester

Vore så roligt att snart få några rader från Eder.
tillbaka till menyn


                      Gävle d. 8/1 24.

                      Kära syster o. svåger!

                      önskar Eder gott nytt år rikt på välsignelser från alla goda gåvors givare.
Har sedan jag kom hem haft fullt upp med arbete. Infuensan hälsar på i nästan varje hem mer eller mindre svårartad. Lunginflammation, vatten i lungsäcken, lungkatarr o.s.v.
Dessutom har jag ett par gamla som regelbundet behöver hjälp med bäddning o.s.v. morgon och kväll.
Här är ganska kallt fortfarande, fast inte som i Julas.
.......
tillbaka till menyn


                      Gävle d. 29 Okt. 24.

                      Min kära lilla syster Elsa!

                      Nog har du orsak att undra över mig som så låtit vänta på mig med bref.
...............
Hur mår lilla Bo? Han växer väl och ökar i vikt för varje dag. Och de större som gå i skolan äro väl duktiga samt Margis o. Karin får väl hjälpa Mamma med lilla bror. Nog förstår jag att du aldrig behöfver vara sysslolös. Wi kvinnor behöfva aldrig gå arbetslösa. Tiden räcker inte till. Nu har jag fått flyttnings bestyr. Fick alldeles apropå hyra en liten lägenhet på rum o. kök och tror jag att det skall bli skönt att få bo för mej själf. Jenny tycker nog även om att få vara ensam.....
.....Från far har jag inte hört något på länge. Hur blir det med skramlingen? Cyrus har jag ej hört någonting ifrån. Känner mig duktigare nu igen än för en månad sedan. Dricker linfrövälling varje morgon och tror jag den varit välgörande för min mage. Hos tandläkaren har jag gått nu en längre tid vilket även varit litet besvärligt. Har vakat hos sjuka flera nätter under den sista tiden ' så jag känner mig trött, men det går över bara magen inte blir dålig. De hjärtevarmaste hälsningar till Eder alla från moster Ester.
tillbaka till menyn


                      Gävle d. 23/5 25.

                      Min älskade lill syster!

                      Innerligt tack för Dina båda kära bref o. för att Du önskar och vill att jag skall komma o. hälsa på Er i sommar. Det käns så godt att ega Eder mina kära systrar att få resa till då jag får ledigt från knoget, men på samma gång är jag rädd för att ni skall få besvär för mig ty jag känner att jag inte kan vara till någon nytta då jag kommer på så kort tid. Blef Du bättre snart lilla Elsa eller är Du fortfarande klen? Hvad gör Josef i Nyköping Det skref Du inte als om. Har funderat så på det. Det låter på Dig om jag förstått rätt att han skall vara där i sommar med..... Med de varmaste hälsningar från moster Ester.
tillbaka till menyn