Lars Olof har skickat bilder den 14 augusti 2014:

 

 

Lars Olofs hustru Anna Lena visar var graven ligger. Vi ser nordvästra hörnet av Gamla Griftegården med Stadsparken i bakgrunden på andra sidan Storgatan.

Här ser vi Elsa och Josefs hus efter pensioneringen på dåvarande Marieborgsgatan 1 men numera Ängalundsgatan 1 A, sett från Allén.