Utdrag ur brev från Ida Sofia Lindborg

Loftahammar den 30. 09.

Mammas egen kära lella hjerteskatt Ester

Hjertligt tack för alla bref och vykort och hälsningar som jag har fått af dig. Tack för all dän kärlek, omsorg och deltagande som genom däm har kommit mig tell del. Jag har läst däm mer än en gång under dät tacksamhetens tårar har rullat med för mina kinder. Gud välsigne dig min Ester jag vet han gör dät. Jag är nu hemma som du vet men jag är så svag att dät är mäd stor ansträngning jag kan gå app tell skogen jag har varett där endast två gånger sedan jag kom hem........Jag hadde nog mäcke jag ville tala mäd dig om män jag orkar inte skrifva mera nu en hjertlig omfamning och en Moderlig kyss mädföljer Gud skydde dig onskar din för deg bedjande Moder


Odensvi dän 30 Mars 1906.

Glädjens däröfver att dett namn är skrifvett i himmelsk book därafver

Min egen kära lella Ester

jag vill på det hjertligaste gratulera dig på din högtidsdag
vad dät är lenge nu sedan du feck fira någon högtids dag i hemmet.
ja nog tycker jag att dät skulle vara roligt att än en gång få bereda dig någon uppmuntran när jag med tanken går tellbaka tell begynnelsen af den förflutna tiden då du var en hjelplös varelse och nu har du redan hunnit att växa upp och blifvit tell nätta och välsignelse för andra ja dät är sant som Dafvid säger att vårt lif dät är så kort som pläga sei bäst men så vedtitt huru vi använda detsammma.


Vet du Ester att jag har så förfärligt långsamt ibland så jag vet ej huru jag skall kunna öfvermanna dänna enformighet jag har ej erfarett en sådan ensamhet och tauhet någonstans förrut....jag har fått vara rätt kry nu en tid.....Vad jag då önskar att jag blott behöfde ringa på för att få se eder samlade som förr när jag ropade på eder...

Den 30 oktober Krestinestad 1906

Mitt kära rara Esterbarn!

Ett hjertligt tack för dett så kära bref dät är så roligt att få höra dät du får vara frisk Gud har äfven varett god emot att han har gifvet oss styrk och krafter för varje dag..........hälsa så kärt tell den litett recktiga men för öfrigt så präktiga och rara lella Agusta säg hänne att jag ha i så sakna någon rad skrifvens af hännes egen hand säg hänne att hon äger min y'upa varma kärlek och att jag i tacksamt menne förvaras alla bevis på kärlek och deltagande jag har ej mäd otacksamhet glömt den trefliga öfveraskningen på vår bröloppsdag jämte alla andra tellfällen för uppmärksamhet som jag feck vara föremål för, du borde känna mig jag är ingen smeckrare eller kälgris män dät oaktat saknar jag ej förmågan att sätta värde på varje liten mig bevestad kärlekstjänstt och att älska djupt och varmt


jag förebrår mig så ofta att jag ej kan visa mera i dät yttre vad jag i värkligheten äger i mitt inre men om jag råkar såra någon då känner jag huru ondt där gör och huru innerligt jag älskar dänsamma jag är så glad att Gud ser tell mett hjerta för jag tycker att jag ej kan i dät yttre visa min kärlek tell honom som jag önskade..... ja nu väntar jag hem Lydia får se om hon kommer att trifvas här....med en hjertlig omfamning måtte du känna den tecknar din egen moder