Maria hade ett skört hjärta
och behandlades med pace-maker och
hon dog i plötsligt hjärtstopp.
Hon fick den allra bästa vård
men hennes hjärta var inte starkt
nog att svara på behandlingen.