Nils växte ju upp i Limhamn och hans barndom följde Josefs. Enligt hans 8-sidors brev till honom satsade han på juristbanan och blev tingsmeriterad i Värnamo 1926 och började på hovrätten. Han vantrivs på grund av låg lön, lite att göra och dåliga avancemangsmöjligheter. Vikarierar 3 veckor som häradshövding och söker tjänst som länsnotarie, landsfogde, borgmästare och landsfiskal. Vi vet att han slutade som landsfiskal i Vetlanda. Han föddes 1895 och dog 1975, senast gift med Ingrid med två barn fem barnbarn och hittills sju barnbarnsbarn.

Nils Oscar Samuel Nilsson

                   Elsa!

                    Ett hjärtligt tack för den lilla "skära lappen", vars ankomst var med stor ifver och fast förvissning väntad.
                    Tänk ändå vad en dylik liten biljett besitter förmågan att i ett brottslag förvandla lifvets grått i grått till, om inte precis till full harmoni, så dock en sorg i rosenrött. Ty väl satte den adressaten i stånd att omgående mätta en glupande björns hunger, men skulden står dock kvar ehuru väl en förändring skett å borgenärssidan; och hoppas jag att snarligen bli i tillfälle att förvandla densamma till ett minne blott. än så länge står gäldenären intet öfrigt än att erkänna sig stå ej allenast rent ekonomiskt gm öfversändande af bif-. revers utan jämväl och i ännu högre grad ur ien tacksamhetssynpunkt i skuld till vederb. borgenär.
                    Nog af. Nu är det söndag, en riklig sådan där gudabenådad försommarsöndag med strålande sol från molnfri ljusblå himmel. Den här lilla småstadshålan riktigt ligger och mår i solgasset. Blomställningarna stå som tända ljus i torgets kastanjer och i grannens trädgård hänger det en sky af rosa och vitt öfver fruktträdens grenverk.
                    Jag tror nästan jag håller på att skriva "vackert". Men sådant kan man inte hjälpa så här före midsommar, när allting sjuder af lifslust och naturen, klädd i fager skrud, ler sitt mest lockande leende. Kommer då hösten, jämte ankomsten af förrut omskrifven "kärleksbiljett", det, att jag häromdagen fick lyssna till Eder för mej så kan rösten, så ........ Och riktigt tydligt och väl kunde jag åtskilja desamma.
                    Ja, nu får jag ta till att jag får slut på dehär pratet, ty eljest räcker inte papperet till. Sänder därför härmed utan vidare öfvergång mitt tack, mina hjärtligaste hälsningar och hela stora famnen till Er alla/              Nisse
                                                           


Det finns flera brev från Nisse här


Ovanstående textbit har oklar betydelse, är det kärlek?