Tillbaka till brevmenyn

 

Brev från Nils OskarBrevets innehåll förklaras delvis av brev från mor till Josef 15 december samma år                                                                             Limhamn den 10 Mars 1925
           Gossen min.
Du undrar väl varför jag icke har skrivit
Först får jag tacka dig för recepten och alla goda råd som har bidragit till att jag har övervunnit den stygga hostan
Då jag fick ditt bref lade jag det ned i min skrifbordslåda och varje gång jag öppnar lådan så kommer tankarna på dig och hela din familj. Det är med glädje då mina tankar gå långt tillbaka och ser dig på de olika kort och olika platser, då vi följdes åt på olika konferenser och lit varstans hur allt gick fridfullt och i all enkelhet. och nu då du har kommit till en mogen ålder och en sådan befattning. I allt kan man utbrista Gud är god Gud är god, och hans godhet manar oss till bättring. Vi har för närvarande litet snöväder och jag var nere i trädgården och tog av de späda skotten som sticker upp över den vita snön som talade till mig och sade vi fryser det är så kallt så kallt. Vi göra så många felsteg och detta kunde förorsaka död ått de rara fina späda skotten. men Gud gör alldrig några misstad. han leder våra vägar underligt på samma gåm som han sänder mensklig hjelp så står Gud min fader bakom, och visar sin kraft. Han låter oss komma i någon pröfning för att han vill visa oss att vi behöver hans hjelp.
Jag står i så stor skulld till alla dina smattingar för allt det som kom som presenter då jag ser dera små händer svepa in di kärleksfulla klapparna och hur deras hjertan gladdes över att vi skull hava den jag skulle och så tacka den får bossan
Nu sänder jag S.S.tidningen till de 3 som snart kan läsa allesamman. När nu som solen stiger högre och vår och sommarennalkas, då tänker jag att någon lyfter vingen till flyckt; Jag längtar efter att se eder alla. här går allt sin vanliga gång här
Något som afbriter det enformiga är radio. Nu blir det som en sade man blir så lärd, ja mycket är underligt här i tiden
Men underligare skall det bliva då det skall bli. Nya himlar och en ny jord vänta vi efter hans löfte där rätfärdighet bor.
När du reser hem får du hälsa alla de dina
Gud välsignelse vila över eder alla
                                                               Kära halsningar från os
                                                               din egen papa