upp
Therése

gift 1913
upp
Karl Johan
upp
Ida Sofia

dog 1911
Ester Elisabeth

föddes i Stockholm och dog i Gävle

Cyrus Timotheus
Ruth .... Emilia

ner
Lydia ... Naëmi

föddes i Vaasa och dog i Petrograd

Elsa ..... Natalia

ner
David Abel Nathanael
ner