Utdrag ur brev från Therése Lindborg

                      Helsingborg den 28 mars 1919

    Till Elsa o Josef. Vera o Gunnar. Margareta!

Forts. Detta har nu blifvit liggande i flera dagar måste derför afsluta det medan j. sitter här i ensamheten o̲ filosoferar o̲ flickan kommer med kaffebrickan för att trösta. Pappa är näml. i Råå, i går voro vi bägge der och hörde Dahl o̲ Erikson......
För övrigt har jag bara goda hälsningar , roligt höra Far så nöjd och glad o̲ j. har ju ej annat att beställa än att tänka ut allt till hans bästa och han har ju ett solskenshumör o̲ det är ju också jag skyld för, kanske derför vi komma så godt överens, tusen hälsningar till stora och små

                     från st. T. TheréseBilaga till Karl Johans brev från Trångsund till "Elsabarnet" i Wadstena

                                   Månd 30 Aug -20

.....Krassen är ovanligt riklig vid verandan ō en rundel särdeles vacker just nu mitt på gården högst en bukett af ärtblommor i alla nyanser ō så krasse rundt om ō en vit hönsmamma går med band om foten med sina 6 småttingar de andra hönsen ō 8 halfstora ynglingar ō jungfrur går på andra sidan ō har en faslig aptit. David skref från Östhammar, der han tagit plats som trädg. mästare på Stadshotellet.
Varför jag ej kom med Far? jag trodde ej det skulle bli någon saknad derför, nästa gång ska j. försöka öfvervinna den Tanken af 5te hjulet.
Tänker nu få ett rum iordning tills ni kommer alla alla både stora och små till vårt kära Tr. sund den lugnaste vrå af verlden.....