2017-04-04

Hej alla kusiner och tremänningar!

Nu är det dags att titta på släktsidan igen. www.josefochelsa.se

Det har dröjt ett tag innan jag fått färdigt detta brev. Jag har sökt igenom många släktförhållanden och det ena har lett till det andra när jag har försökt förstå varför det har blivit som det blivit.

Den här gången har jag koncentrerat mig på ingifta släktgrenar. Jag letar efter var de kan ha bott och arbetat med och fantiserar om vilka kulturella effekter det kan ha haft på deras barn och därmed på oss. Det kan ju både ha skett genetiskt och genom den kunskaps- och erfarenhetsöverföring som skett vid släktbesök. För att inte tala om oroliga uppväxtförhållanden.

Ruth, syster till vår Elsa, träffade ju Nils Edvard på Långbro frälsesäteri söder om Stockholm 1901. Hon var piga och han var befallningsman. Deras vägar skiljdes åt men plötsligt gifte de sig 1905 och då var Nils Edvard inspektör. När vi tittar på hans uppväxt blir jag förvånad. Han föddes med okända föräldrar med beteckningen oäkta gosse i Stockholm 1871. Vi kan läsa om hans uppväxt i fosterhem på landet i Sörmland och folket runt om honom här. Vi ser också hur han efter utbildning i Småland flyttade runt på olika stora gårdar runt Mälaren och fick alltmer ansvarsfulla uppgifter.

Några speciella saker har jag fått fram. Mest tragiskt är väl vår Josefs brors, Daniel, hustrus farmor, Ingrid, som gifte sig två gånger och fick barn med bägge makarna men bägge avled alltför tidigt av drunkning, den ena hittades ett halvår efter det att han gick hemifrån. Hennes barn hade det inte lätt heller... Familjerna rör sig i fiskaremiljöer i Limhamn och man seglade ut på Öresund. Detta beskrivs här. Noterna, bilderna från kyrkoböckerna och hänvisningar är inte riktigt färdiginlagda ännu men med min takt kanske det inte blir förrän till sommaren.

En annan kvinna som kämpat mot alla odds är Anna-Sophia Lindström född 1821. Hon födde fyra flickor utan känd fader eller make och dog i organiskt mångårigt lidande 47 år gammal. Yngsta barnet var då 16 år gammal. Hon arbetade som piga på en jordbruksfastighet mellan Nyköping och Katrineholm. Hur känner vi henne? Hon är Nils Edvards fostermormor.Se här.

Vi har fått en bild från Barbro som visar Elsa och Josef på en campingplats 1934. Finns på mitten av Elsas sida.

Det har rört sig på kontot och nu är det nytt år. Någon betalade 1200 kr utan att ange avsändare och vill han undvika uppmaningar om obetald avgift så meddela mig vem det är. Den andra som vet med sig att han inte betalt kan ju göra det. 120 kr för 2017.

Nordeakontot Josefochelsa 1821 20 55507

Redovisning:

Behållning 10 december:.............................. 2632 kr

Intäkter
2016-12-12 10 år bättre.................................1200 kr
2016-12-13 Josef 2017..(Barbro)....................120 kr
2016-12-19 2017 Inger...................................120 kr
2017-01-26 Från Sten.....................................120 kr

Kostnader
2017-02-20 Gravavgifter................................841 kr

Behållning 4 april:........................................ 3351 kr

Kom med synpunkter och idéer! Dela med er genom att klicka på ”svara alla”!

Ha det bra!

Sten MY

webbsideredaktör