Tillbaka till brevet 19 september 1924
brevmenyn
startsidan

Notisen fanns i Sv. Morgonbladet den 15 augusti 1924 och hämtades från Kungliga Biblioteket i Stockholm den 11 maj 2020.